Skip to content

Disclaimer

Door het bezoeken van deze website verklaar je kennis te hebben genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn. Indien je van mening bent dat enig recht wordt geschaad, of als iets onduidelijk is, neem gerust contact met mij op.

RVG INFRA besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op zijn websites. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. RVG INFRA behoudt zich het recht voor de inhoud van de informatie op de website te wijzigen. RVG INFRA aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie. RVG INFRA aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van sites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Deze website en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behoudens voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik mag niets van deze website of de inhoud daarvan worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van RVG INFRA. Merken en productnamen zijn het handelsmerk van hun respectievelijke eigenaren.

Rechthebbenden, met name eigenaars van auteursrechten, handelsmerken of andere rechten van derden, kunnen melding maken van zaken die mogelijk inbreuk maken op hun rechten, en een verzoek indienen voor de verwijdering van deze content. Als een rechtmatige vertegenwoordiger van de rechthebbende dit op de juiste manier aan ons meldt, worden zaken die inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten door RVG INFRA verwijderd.

© RVG INFRA. Alle rechten voorbehouden.

Disclaimer

Info

Bezoekadres: Molenstraat 1K, 3441 BA  Woerden
06 - 520 77 965

© RVG Infra 2022   |   Disclaimer   |  Cookies   |  Privacy verklaring

Webdesign: Meneer Kelderman

Info

Bezoekadres: Molenstraat 1K, 3441 BA Woerden
06 - 520 77 965

© RVG Infra 2022   |   Disclaimer   |  Cookies   |  Privacy verklaring   |   Webdesign: Meneer Kelderman