Skip to content

Privacy verklaring

Bij het bezoeken van deze website en het uitvoeren van werkzaamheden sla ik persoonlijke gegevens op. Hieronder staat omschreven welke gegevens ik op welk moment opsla en met welke reden. Neem gerust contact met mij op als daar vragen over zijn.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

RVG INFRA kan persoonsgegevens over jou verwerken, doordat jij gebruik maakt van de diensten en/of je deze zelf via het contactformulier op rvginfra.nl hebt verstrekt. RVG Infra kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

Bezoekers van rvginfra.nl alsmede opdrachtgevers

• Je voor- en achternaam
• Je bedrijfsnaam
• Je e-mailadres
• Je telefoonnummer

Waarom RVG INFRA gegevens nodig heeft

RVG INFRA verwerkt jouw persoonsgegevens om telefonisch contact met jou op te kunnen nemen als je daar om verzoekt en/of om je schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien je telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan RVG INFRA jouw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met jou gesloten overeenkomst van opdracht en bijbehorende werkzaamheden. RVG INFRA verwerkt ook persoonsgegevens als hij hier wettelijk toe verplicht is, zoals gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte.

Hoe lang RVG INFRA gegevens bewaart

RVG INFRA bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Jouw gegevens worden niet langer dan 10 jaar bewaard indien er geen overeenkomst met jou tot stand komt.

Delen met anderen

RVG INFRA verstrekt jouw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@rvginfra.nl. RVG INFRA zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Beveiligen

RVG INFRA neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van de verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met RVG INFRA op via info@rvginfra.nl of per post: Cort van der Lindenlaan 11, 3445 VA Woerden, Nederland.

Updates voor dit beleid

RVG INFRA kan dit privacybeleid bijwerken door een nieuwe versie op deze website te plaatsen, voor de meest recente versie van mijn beleid bezoek je mijn website.

Privacy verklaring

Info

Bezoekadres: Molenstraat 1K, 3441 BA  Woerden
06 - 520 77 965

© RVG Infra 2022   |   Disclaimer   |  Cookies   |  Privacy verklaring

Webdesign: Meneer Kelderman

Info

Bezoekadres: Molenstraat 1K, 3441 BA Woerden
06 - 520 77 965

© RVG Infra 2022   |   Disclaimer   |  Cookies   |  Privacy verklaring   |   Webdesign: Meneer Kelderman